Print

Her kan du printe Kommuneplan 2021-2033. Filer er i pdf-format.

Kommuneplan 2021-2033 - Hovedstruktur og retningslinjer (73 MB)

Kommuneplan 2021-2033 - Rammer for lokalplanlægning (90 MB)

 

A3 - Kortbilag

Alle kort samlet

Hovedstruktur

Kort 1 - Bymønster

Kort 2 - Bydele

 

Retningslinjer

Byer & Landsbyer

Kort 3 - Byudvikling

Kort 4 - Byvækst

Kort 5 - Byomdannelse - Horsens by

Kort 6 - Byomdannelse - Brædstrup, Østbirk og Hatting

Kort 7 - Byfortætning og Høje huse

Kort 8 - Landsbyer og Landdistrikter

Kort 9 - Byudvikling og kystnærhedszone

Kort 10 - Detailhandelsoplande

Kort 11 - Detailhandel Horsens by

Kort 12 - Detailhandel Brædstrup, Østbirk og Hatting

Kort 13 - Detailhandel Egebjerg, Lund, Gedved, Hovedgård, Søvind, Nim, Sdr. Vissing og Endelave by

 

Trafik

Kort 14 - Trafik

 

Natur og Landskab

Kort 15 - Naturbeskyttelse

Kort 16 - Økologiske forbindelser

Kort 17 - Grønt Danmarkskort

Kort 18 - Lavbundsarealer 

Kort 19 - Skovrejsning

Kort 20 - Landskabskarakterområder

Kort 21 - Større sammenhængende landskaber - uforstyrrede og med særlige udsigter 

Kort 22 - Bevaringsværdige landskaber

Kort 23 - Geologiske bevaringsværdier

 

Kulturhistorie

Kort 24 - kulturhistorie

 

Fritidsformål

Kort 25 - Fritidsformål

 

Tekniske anlæg

Kort 26 - Tekniske anlæg

 

Erhverv og Landbrug

Kort 27 - Særlig værdifulde landbrugsområder og Store husdyrbrug

Kort 28 - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og Konsekvensområde

Kort 29 - Produktionserhverv og Konsekvensområder for produktionserhverv

 

Klima og Miljø

Kort 30 - Klimatilpasning

Kort 31 - Risikoområder og kendte oversvømmelser

Kort 32 - Støjbelastede arealer og Genanvendelse af overskudsjord

Kort 33 - Grundvand

 

Kommuneplanrammer

Kort 34 - Rammer for lokalplanlægning​