Forretningsplan for vækst

Horsens kommune vokser, og det går stærkt. Kommunen står med et historisk godt udgangspunkt for vækst og udvikling, hvor borgerne vælger Horsens til af sig selv. Det har været hårdt arbejde at nå hertil – men det vil det også kræve fremover, hvis Horsens Kommune skal forsætte med at være et attraktivt sted at bosætte sig.

Siden 2008 er Horsens Kommune vokset med næsten 11.000 nye indbyggere. Tilvæksten er især sket i og omkring Horsens by og langs motorvej E45.

Prognoserne viser, at kommunen bliver ved med at vokse, og at der i 2045 vil være næsten 108.000 indbyggere. De næste 25 år skal der derfor findes plads til næsten 17.000 flere horsensianere. Og det er ikke kun boliger, der skal findes plads til, men også til institutioner, virksomheder, butikker, rekreative arealer, trafikanlæg og lignende byfunktioner.

Gennem flere år har der været planlagt gennem ”lag på lag”-udbygning, på den eksisterende by, fordi planlægningen har skulle følge med væksten. Det har overbelastet og slidt på infrastrukturen, den offentlige service, de rekreative arealer og miljøet. Denne fremgangsmåde har gjort byudviklingen dyr, fordi det løbende har krævet mange reparationer. Konsekvensen er, at der ikke er skabt helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for byvæksten.

Samtidig fylder byvækst meget og forandrer og påvirker landskabet og naturen for altid. Allerede nu er arealressourcerne under pres. Hvis planlægningen fortsætter med at lade byerne vokse arealmæssigt ud i det åbne land, som de har gjort indtil nu, løber Horsens kommune tør for arealer omkring 2040. Derfor skal man tænke sig om og tænke mere langsigtet, når der skal findes plads til fremtidens byudvikling. Der skal samtidig tænkes langsigtet for at sikre, at Horsens Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted at bosætte sig, at studere, at arbejde, at besøge – og at investere i.

Med Kommuneplan 2017 blev fokus ændret på, hvordan der planlægges - og det følger Kommuneplan 2021-2033 op på. Kommuneplanlægningen sætter nu dagsordenen for, hvordan planlægningen bedst og smartest muligt kan understøtte og fortsat sikre den vækst og udvikling, der er i Horsens Kommune. Med andre ord skal kommuneplanen fremadrettet bruges strategisk, som en forretningsplan for vækst: Hvor og hvordan skal der investeres i de overordnede strukturer for at sikre væksten? Og hvordan sikres langsigtede og holdbare investeringer? Hvor kommuneplanlægningen før har været styret af væksten, skal kommuneplanlægningen fremover styre væksten.

Kommuneplanlægningen tænder det lange lys – og sætter fokus på, hvordan der med en langsigtet planlægning skabes de bedste fysiske rammer for en kommune, der bliver ved med at være attraktiv for vækst.