Omfang af revision af Kommuneplan 2021-2033

I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2019 blev det fastlagt, at der foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune. Følgende temaer bliver revideret:

 • Hovedstruktur for hovedtemaerne (tekstmæssige konsekvensrettelser og
  evt. revision af bymønster)
  • Det store billede 2050
  • Horsens by 2050
 • Retningslinjer for temaerne:
  • Byudvikling, herunder byvækst, byomdannelse og byfortætning
  • Detailhandel
  • Natur
  • Landskab
  • Klimatilpasning 
  • Fritidsformål
 • Rammer for lokalplanlægning, herunder
  • Generelle rammebestemmelser
  • Rammer for ny byudvikling
 • Ajourføring af
  • Detailhandelsbestemmelser
  • Anvendelsesbestemmelser
  • Bebyggelsesregulerende bestemmelser

 

De øvrige afsnit i Kommuneplan 2017-2029 genvedtages med Kommuneplan 2021- 2033. Der kan blive foretaget mindre tekniske tilretninger af disse afsnit, i form af rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, grafik, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.

Derudover vil der blive foretaget en ajourføring af de SAVE-registrerede bygninger i Horsens Kommune. Dette vurderes heller ikke at have konsekvenser for indholdet i kommuneplanen.

Der kan dog komme flere ændringer i kommuneplanen, som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt.