Business Region Aarhus

En del af byregionen

Det går godt i Horsens. Kommunen får mange nye borgere. Brandet som det gode bosætnings- og arbejdssted og stedet for store kulturoplevelser er slået an. Men det er ikke brandet alene, der skaber væksten. Den afhænger især af vores placering - tæt på motorvejsnettet, tæt på de mange arbejdspladser i nabokommunerne og tæt på Aarhus. Den indbyrdes forbundenhed til Aarhus og til nabokommunerne har stor betydning for udviklingen i Horsens Kommune. Derfor har det strategiske samarbejde i Business Region Aarhus stor betydning for os.

Kommunerne omkring Aarhus er ikke kun forbundet geografisk, men også funktionelt. Det ses tydeligt af pendlingstal, hvor den interne pendling mellem kommunerne i byregionen er vokset med 16 % fra 2013 til 2018.

Ifølge Danmarks Statistik kommer ca. 68 % af pendlerne til Horsens Kommune fra andre kommuner i Business Region Aarhus, mens ca. 63,5 af pendlerne fra Horsens Kommune tager til andre kommuner i Business Region Aarhus for at arbejde.

Det understøtter billedet af, at Business Region Aarhus er gensidigt forbundet og afhængigt som et samlet bosætnings- og arbejdskraftområde. Og at Horsens Kommune indgår som en naturlig del af byregionen Business Region Aarhus.

Politisk interessefællesskab om vækst og udvikling

Positionen som den næststørste danske vækstregion er det særlige omdrejningspunkt i samarbejdet Business Region Aarhus.

Samarbejdet er defineret som et politisk interessefællesskab om vækst og udvikling i Østjylland til gavn for hele Danmark. Samtidig er det også et samarbejde, der ønsker at udnytte de enkelte byer og områders styrker, så de komplementerer hinanden. Visionen er, at Business Region Aarhus skal være den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet, have international gennemslagskraft og derigennem være en væsentlig bidragsyder til dansk vækst og udvikling.

Samarbejdet har flere sideløbende indsatsområder. Ét vigtigt indsatsområde er forfølgelsen af de tre strategiske spor, ”Produktion og viden”, ”IKT og smarte fællesskaber” og ”Fødevareklyngen”. Et andet indsatsområde er etableringen af samarbejde og partnerskaber med virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre byregioner. Et tredje indsatsområde er en fælles, strategisk markedsføring af turisme, mobilitetsprioriteringer- og indsatser og et strategisk samarbejde om den fysiske planlægning.

Læs mere om Business Region Aarhus her.

Hvilken betydning har samarbejdet:

Horsens Kommune vil sætte fokus på vores særlige fordele og styrker, der kan sættes i spil, både til gavn for os selv og for hele Business Region Aarhus. Samtidig skal der ses på funktionaliteten i forhold til nabokommunerne for at sikre, at Horsens Kommune indgår som et velsmurt tandhjul i samarbejdet på alle områder.

Fakta om Business Region Aarhus

Fakta om Business Region Aarhus

Business Region Aarhus består af Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommuner.

Tilsammen udgør Business Region Aarhus en million indbyggere og en halv million arbejdspladser – og er landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet. De erhvervsmæssige styrkepositioner er industriproduktion, fødevareinnovation samt informations- og kommunikationsteknologi.

Samarbejdet tager afsæt i Strategi 2019-2022: Østjylland arbejder for Danmark. Strategien har 5 pejlemærker:

Pejlemærke 1: International konkurrenceevne og eksport 

Pejlemærke 2: Viden- og teknologiintensive virksomheder

Pejlemærke 3: Rammevilkår for et stærkt erhvervsliv

Pejlemærke 4: Internationalt kendskab til østjysk liveability og karriereveje

Pejlemærke 5: Bæredygtigt og sammenhængende bynetværk

Kilde: Business Region Aarhus