Ordforklaring

Der findes mange ord og begreber i den fysiske planlægning, der kan være svære at forstå. Derfor finder du en del ord, der er understreget med en rød streg i Kommuneplan 2021-2033. 

Hvis du holder din kurser hen over disse ord, vil der dukke en lille forklaring på ordet op. På den måde håber vi, at kommuneplanen bliver mere tilgængelig for læseren.