Vores kommune 2050

Planperioden for Kommuneplan 2021-2033 er de kommende 12 år. Men hvis planlægningen skal tænkes langsigtet og strategisk, skal der ses endnu længere frem. Helt frem til 2050. Det skal der, fordi fremtidens attraktive kommune besluttes og planlægges i dag, men også fordi der skal investeres i de overordnede linjer for fremtidens udvikling allerede nu. 2050 skal bruges som et sigtepunkt for fremtidens Horsens Kommune. 2050 er stadig ikke længere ude i fremtiden, end man kan få øje på den.

Den mest effektive måde at forestille sig, hvordan Horsens Kommune ser ud i 2050 er at tegne et overordnet udviklingsbillede, der kan fungere som fælles reference for politikere, borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv osv. Et fælles billede af ”Vores Horsens Kommune 2050”.

Udviklingsbilledet er ikke et præcist billede af, hvordan kommunen kommer til at se ud. Det er et billede, hvor man kan se de overordnede linjer og det store perspektiv, men ingen detaljer, og som skal sætte kursen for, i hvilke retninger udviklingen skal ske de næste mange år.

Udviklingsbilledet omsættes og udmøntes derfor i en mere detaljeret fysisk planlægning, blandt andet i kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer, og efterfølgende i sektorplaner, helhedsplaner og lokalplaner.

Det overordnede udviklingsbillede består af fire temaer, der dækker alle aspekter af den fysiske udvikling og dermed den fysiske planlægning:

  1. Den grønne og blå struktur består af de overordnede natur- og landskabselementer, der skal bevares og udvikles.
  2. Byudvikling viser de retninger, som byerne kan vokse i.
  3. Infrastrukturen viser de helt overordnede infrastrukturforbindelser, der skal sikre en høj grad af tilgængelighed.
  4. Det åbne land viser de vigtige produktionslandskaber og de arealer, der fortsat skal fremstå som åbne landskaber.

Tilsammen danner de fire temaer billedet ”Vores Horsens Kommune 2050”. Vores Horsens Kommune 2050 er blevet til gennem en proces, hvor politikere og planlæggere i forbindelse med den sidste kommuneplanrevision sammen har diskuteret og tegnet de overordnede konturer af Horsens Kommune, som skal sikre rammerne for fremtidens attraktive kommune.