5.3. Stilleområder

Mål

  • Stilleområder skal give mulighed for at opleve naturen på dens egen præmis uden påvirkning af lyde og lys fra den omkringliggende infrastruktur.

Retningslinjer

5.3.1. Syd for Salten Langsø er udlagt et areal til et stilleområde.

5.3.2. Inden for stilleområdet må der ikke planlægges for eller gives tilladelse til nye byudviklingsområder, større veje som motor- eller hovedveje, støjende virksomheder og anlæg, herunder vindmøller, eller støjende fritidsaktiviteter.

5.3.3. Indenfor stilleområdet må der ikke etableres gadebelysning, projektører, skiltning med stærk belysning eller lignende belysning, der kan virke dominerende eller forstyrrende for oplevelsen af stilleområdet.

Stilleområdet er vist på kort.


Redegørelse 

Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der gøres noget for fortsat at bevare området som stille.

Udlægget til stilleområde syd for Salten Langsø har til formål at reservere et areal, hvor det er naturen og dens lyde, der er dominerende, og hvor man som besøgende kan opleve stilheden og uforstyrretheden. Området skal derfor gennem den fremtidige planlægning friholdes for støjende aktiviteter og anlæg, der kan virke forstyrrende for oplevelsen af stilhed.

Med støjende aktiviteter forstås etablering af nye byudviklingsområder, større vejanlæg som motorveje og hovedveje, støjende erhvervsaktiviteter, støjende anlæg som f.eks. vindmøller, samt støjende fritidsaktiviteter som f.eks. motor- og skydebaner. Lejlighedsvis støj fra land- eller skovbrug, der er hjemmehørende i stilleområdet, er undtaget fra retningslinjen.

Samtidig skal stilleområdet friholdes for alle former for belysning i form af gadebelysning, projektører, skilte med lys og lignende, der kan forstyrre oplevelsen af et område, der er relativt uberørt af ”civilisationen”.

Billede fra Addit Skov.