Tillæg i høring

Kommuneplantillæg i høring

Blandede byformål, Nordre Kaj, Horsens 
Boliger øst for Yding Toft, Yding 
Boliger, Provstlund IV, Lund 
Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund

Høringsperiode

05.10.18 - 30.11.18
03.01.19 - 28.02.19
05.03.19 - 30.04.19
04.12.18 - 02.01.19