Ny by(del) - Nørrestrand

  • Der skal skabes en forbindelse på tværs af Nørrestrand over Loddentot for bløde trafikanter.

Allerede i Kommuneplan 2009 blev der nævnt en mulighed for at placere en ny by(del) nord for Nørrestrand ved Horsens. Muligheden blev bragt i spil med udlægget af et perspektivområde i Kommuneplan 2017 i retningslinjen for byvækst.

Perspektivområdet skal danne grundlaget for en langsigtet og bæredygtig byudvikling tæt på Horsens by. Byrådet vedtog i 2018 Natur- og byudviklingsplanen for Nørrestrand.

Området er allerede under udvikling med omdannelse af landbrugsarealer til store naturarealer med vildtpleje, udsigtspunkt, stier og byudvikling med dagligvarebutik, boliger og daginstitution med naturprofil.

Fra området er der let adgang til motorvejen og Gl. Aarhusvej, så man kan nå resten af det østjyske vækstområde indenfor 1 times kørsel. Området ligger også tæt på midtbyen for bløde trafikanter, hvis der skabes forbindelse på tværs af Nørrestrand.

Byrådet har store visioner og ambitioner for etableringen af denne nye, attraktive og bæredygtige bydel. Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil der bo op mod 9.000 mennesker i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur i det fredede område omkring Nørrestrand.

Visionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen ud i naturen – på naturens og landskabets egne præmisser. Det grundlæggende princip er derfor, at naturen og landskabet skal inkluderes og integreres i bydelens fællesarealer, så den store natur altid er inden for rækkevidde, uanset hvor i bydelen man bor.

Længst mod syd åbnes det fredede område op med lettere adgang, og op mod den nye bydel omdannes en større del af området, der i dag er udlagt til landbrug, til natur og grønne områder. Herfra vil grønne kiler følge det bakkede landskabs former og skabe åbninger ind i den kommende bygningsmasse.

Med bedre adgang til større, grønne naturområder skabes attraktive og varierede naturoplevelser - ikke blot for beboerne i den nye bydel, men for alle borgere. For her bliver plads til masser af friluftsaktiviteter, motion, gåture og fuglekik i verdensklasse, men naturligvis også til at nyde fred og ro i en smuk natur. Bæredygtighed er også et gennemgående tema i planlægningen af infrastrukturen, hvor det kommende vej- og stinet sikrer lettilgængelig og effektiv transport med mindst mulig belastning på området.

Samtidig bygges der tæt, så der bliver plads til flere mennesker samtidig med, at den nye by sætter et mindre aftryk i naturen.

Dermed får naturen en fast plads i byrummet og bliver en aktiv del af det gode liv i Nørrestrand. Den nye bydel bliver noget helt særligt. Men med kort afstand til Horsens centrum bliver Nørrestrand også en del af den eksisterende by. Derfor bliver Nørrestrand et attraktivt sted at bo og leve på tværs af generationer. Med naturen som omdrejningspunkt og boliger af enhver art skabes her en unik ramme for et mangfoldigt byliv med aktiviteter for alle - en nytænkende og bæredygtig bydel, hvor man finder naturen i byen og byen i naturen.

Læs mere om Nørrestrand her (du bevæger dig ud af Kommuneplan 2021-2033).