4. Overvågningsprogram

Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge interesseparametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvågning er at identificere uforudsete negative virkninger.

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplanen. Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner, gennem byggesagsbehandling og ved administration af sektorlovgivningen.