Foreningsaktiviteter

Statens datamodel Plandata.dk definerer ikke, hvilke anvendelseskategorier, foreningsaktiviteter hører under. Derfor er det ofte problematisk, når der kommer en ansøgning om etablering af en forening, idet der ikke kan peges på, hvilke kommuneplanrammeområde, foreningen kan placeres i. Horsens Kommune har derfor foretaget en vurdering af, hvilke overordnede anvendelseskategorier, foreninger kan passe ind i. Der vil dog altid skulle foretages en vurdering i forbindelse med konkrete sager om placering af foreninger, idet foreningsaktiviteter kan have meget forskellig karakter, alt efter, hvilken slags foreninger, der er tale om.

Som udgangspunkt kan foreninger kun placeres i områder, der i kommuneplanrammerne er udlagt til offentlige formål, rekreative områder, centerområder eller områder til blandet bolig og erhverv. Hvilke af de fire anvendelser, der kan anvendes, afhænger af, hvilken slags forening, der er tale om. F.eks. vil religiøse og kulturelle institutioner høre under offentlige formål, sportsklubber under rekreative områder, mens et fitnesscenter, en frimærkeklub og lignende vil være at betragte som privat service og høre under f.eks. centerområder og områder til blandet bolig og erhverv, eller andre områder, der åbner mulighed for privat service.

Der vil i enkelte tilfælde kunne etableres foreningsaktiviteter i rammeområder til erhverv. Som udgangspunkt vil der være tale om rammeområder til erhverv med en lav miljøklasse. Det vil fremgå af de konkrete rammeområder, om der er mulighed for foreningsaktivitet.

I rammeområderne 14ER0114ER19 og 14ER20, kan der placeres støjende foreningsaktiviteter, som f.eks. motorklubber, skoleorkestre og lignende foreningsaktiviteter, der genererer udendørs støj.