5. Referencer

Erhvervsstyrelsen (2019): Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

Erhvervsstyrelsen (2018): Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen.

Erhvervsstyrelsen (2017): Vejledning om detailhandelsplanlægning.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016): Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Skov- og Naturstyrelsen (2004): Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne.

Horsens Kommune (2017): Kommuneplan 2017, vedtaget d. 26. februar 2018.

Horsens Kommune (2019): Planstrategi 2019.

Horsens Kommune (2019): Landskabsanalyse.

Horsens Kommune (2021): Udkast til forslag for kommuneplan 2021-2033.

Horsens Kommune (2020): Supplerende grundvandsredegørelse.

Horsens Kommune (2020): Udeliv for alle - Friluftsstrategi for Horsens Kommune.

ICP (2020): Detailhandelsanalyse Horsens Kommune 17.9.2020.

ICP (2020): Redegørelse for genbrugsbutikker ved Endelavevej 24 i Horsens 26. maj 2020.

ICP (2020): Vurdering af konkrete projekter med detailhandel i Horsens Kommune 17. september 2020.

DSB (2019): Helhedsplan Godsbanen.