Horsens by 2050

Horsens by står midt i en forvandling fra at være en mellemstor provinsby til at blive en stor østjysk by. Det skyldes den markante befolkningstilvækst, der sker i disse år – og som forventes at fortsætte. Væksten presser byen. Derfor er en gradvis udvidelse af de eksisterende strukturer ikke længere tilstrækkelig.

Horsens by spiller en særlig rolle som dynamo for væksten i hele kommunen, og skal derfor fortsat udvikles som kommunens hovedcenter for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Samtidig har Horsens som hovedby også en vigtig rolle i forhold til at styrke Horsens Kommune i samarbejdet og konkurrencen med de øvrige større byer i Østjylland. Derfor kræver Horsens by et særligt fokus i planlægningen.