I Kommuneplan 2021-2033 fortsætter vi linjen fra Kommuneplan 2017. Den overordnede planlægning skal være langsigtet og helhedsorienteret – og den skal ske på et bæredygtigt grundlag. Med stigende krav til klimatilpasning og sikring af biodiversitet – og det samme størrelse areal at planlægge for – er det vigtigt, at vi ikke kun planlægger for nutiden, men også for fremtidens generationer.

Det er med kommuneplanen, vi lægger de overordnede linjer for fremtidens udvikling af Horsens Kommune. Vi håber, at rigtig mange vil læse med i den nye kommuneplan.

Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune.

Du kan klikke dig rundt i kommuneplanen ved at trykke på overskrifterne Om planen, Hovedstruktur, Retningslinjer, Rammer, Tillæg og Miljøvurdering, der sidder over billedet.