Planstrategi 2019

TOPMØDE

Horsens – hvor vil I hen? Det spørgsmål vil vi gerne have hjælp til at besvare lørdag den 2. marts 2019 på FÆNGSLET. Derfor inviterer vi et bredt udsnit af kommunens interesseorganisationer, erhvervsliv, borgere m.fl.

Det går godt i Horsens Kommune. Flere borgere vælger Horsens til, erhvervslivet udvikler sig positivt og der er gang i byudviklingen. Den positive udvikling forpligter til omtanke og omhu, hvis kommunen fortsat skal være et attraktivt sted at bo, arbejde, opleve, uddanne sig – at leve.

I løbet af 2019 tager Byrådet stilling til den overordnede ramme for kommunens fremtidige fysiske udvikling og bosætning. Forinden vil vi gerne udfordres, inspireres og beriges: Hvor skal vi hen, hvis Horsens Kommune skal være et attraktivt sted at være i fremtiden?

Derfor inviterer vi til Topmøde på FÆNGSLET. Her får du mulighed for at sætte dit aftryk på fremtidens Horsens Kommune sammen med byrådspolitikere og andre repræsentanter fra erhvervsliv, kulturliv, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, borgere og mange flere.

Vi inviterer til et spændende arrangement, der veksler mellem inspirerende oplæg og workshops med rum til debat med oplægsholderne og de øvrige deltagere. Du kan bl.a. debattere med meteorolog Jesper Theilgaard om klimatilpasning.

De tre overordnede temaer, som vi gerne vil have jeres holdninger og input til er:

A: Den rekreative kommune: Hvordan sikrer vi naturen og rekreative tilbud i en hurtigt voksende kommune?
B: Den bæredygtige kommune: Hvordan håndterer vi de nødvendige klimatilpasninger og vender dem til potentialer for byudvikling, ny natur, byliv m.m?
C: En kommune, man gerne vil flytte til: Hvad gør Horsens Kommune attraktiv for tilflyttere?

Vi glæder os til at se dig.

PRAKTISKE INFORMATIONER OM TOPMØDET:

Arrangementet afholdes: 

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 9.00 til 13.00 
Snedkeriet på FÆNGSLET, Fussingvej 8, Horsens

Indtjekning starter kl. 8.45, hvor vi byder på morgenmad. Topmødet starter præcis kl. 9.00.

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at sende en mail til planogby@horsens.dk senest fredag den 15. februar 2019.
HUSK: Ved tilmelding skal du skrive, hvilke to workshops (A, B, C), du gerne vil deltage i.

Interesserede borgere kan også tilmelde sig Topmødet. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker derfor efter ”først-til-mølle”-princippet.

Programmet for Topmødet sendes efter tilmelding.

 

 

Vil du vide mere om Topmødet, kan du kontakte:

Charlotte Lorentzen, tlf. 7629 2594, mail chlo@horsens.dk eller Marie Lyster Nielsen, tlf. 7629 2556, mail marly@horsens.dk.

 

BAGGRUND FOR TOPMØDET

Med det nye byråds tiltrædelse i januar 2018 startede en ny fire-årig kommuneplanproces efter planlovens kapitel 4. Det betyder at byrådet inden udgangen af 2019 skal have vedtaget en planstrategi og inden udgangen af 2021 skal have vedtaget en revideret kommuneplan.

Planstrategien er byrådets overordnede vision og strategi for kommunes langsigtede, fysiske udvikling. Lovgivningen lægger vægt på, at der foregår en bred inddragelse og dialog med kommunens borgere, institutioner, interesseorganisationer m.fl. om kommunens rolle og udvikling i forbindelse med planstrategiarbejdet. Samtidig skal planstrategien også indeholde en beslutning om, på hvilke områder og i forhold til, hvilke emner, samt i hvilket omfang, at kommuneplanen skal revideres.

Sideløbende med planstrategien udarbejdes der en ny Bosætningsstrategi.

I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategien afholder vi derfor Topmødet, hvor byrådspolitikerne, inviterede meningsdannere og interesserede borgere får mulighed for at komme med input til Planstrategi 2019 og Bosætningsstrategien.

I efteråret 2019 skal Byrådet vedtage planstrategien, og herefter sendes den i offentlig høring. I denne forbindelse er der mulighed for at deltage i et eller flere Folkemøder hvor vi omsætter hvad Planstrategien betyder for kommunens borgere. Dette vil blive annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Vil du vide mere om Planstrategi 2019, kan du kontakte projektleder Charlotte Lorentzen på tlf. 7629 2594 eller mail chlo@horsens.dk

Vil du vide mere om Bosætningsstrategien kan du kontakte projektleder John René Keller Lauritzen, på tlf. 2942 8043 eller mail jrkl@horsens.dk

FORDEBAT

OFFENTLIGE HØRINGER

Der er ingen offentlige forhøringer.

Bemærk!
Alle fordebatter fra Teknik og Miljø annonceres på Horsens Kommunes høringsportal.

HØRINGSPERIODE

Til og med den 30. januar 2019

Hvad er en fordebat?

Efter planloven kan byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal byrådet indkalde offentlighedens forslag og idéer til planlægningen i en fordebat før udarbejdelsen af et planforslag. Det sker i en såkaldt foroffentlighed/forudgående offentlig høring efter planlovens § 23c.

Mindre ændringer til kommuneplanen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, kan gennemføres uden forudgående offentlig høring.

Se aktuelle forudgående offentlige høringer ovenfor.

Dine muligheder

Enhver har ret til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde i forbindelse med den forudgående offentlige høring. I den konkrete høring kan du se høringsfristen for indsendelse af idéer og forslag.

Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til Horsens Kommune. Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til: planogby@horsens.dk. Har du ikke mulighed for det, kan du sende dem til med post til Teknik & Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.