Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune. Planen omfatter alle arealer i kommunen. Den er den oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre kan orientere sig om de mål og bestemmelser, som Horsens Byråd har vedtaget for, hvordan arealerne må anvendes.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år, men hvert fjerde år skal byrådet tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist, eller om den skal genvedtages med det indhold, den har.