Indledning

Horsens Kommune har igangsat revision af Kommuneplan 2021-2033. Der er tale om en delvis revision, hvis omfang er fastlagt i Planstrategi 2019, der er vedtaget af Horsens Byråd den 16. december 2019.

Horsens Kommune vurderer, at kommuneplanrevisionen er omfattet af krav om
obligatorisk miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 1. Der skal derfor udarbejdes en miljørapport.Forud for dette foretages der en afgrænsning af hvilke miljøforhold, der forventes at blive påvirket, hvis planen gennemføres, og hvordan de skal vurderes. Før den endelige afgrænsning af indholdet i miljørapporten lægges fast, foretager Horsens Kommune en høring af berørte myndigheder efter miljøvurderingslovens § 32 stk. 1, nr. 2