Forord

Horsens Kommune vokser fortsat. Det er en positiv udvikling, som vi er glade for. Det betyder, at vi skal finde nye arealer til at bygge boliger, erhverv, institutioner og mere på. Samtidig skal vi passe på de mange værdier, vi har: Naturområder, landskaber, landområder og bysamfund med hver deres kvaliteter og identiteter.

Det er en balancegang at finde plads til det hele. Det kræver omtanke i den måde, vi planlægger på. En del byudvikling kan ske ved at vi bygger i den eksisterende by. Men vi er også nødt til at finde helt nye arealer til byvækst. Målet er at udvikle en kommune, hvor det er attraktivt at bo, at arbejde, at studere, at rekreere og udfolde sig i. En god kommune at leve i.

I Kommuneplan 2021-2033 fortsætter vi linjen fra Kommuneplan 2017. Den overordnede planlægning skal være langsigtet og helhedsorienteret – og den skal ske på et bæredygtigt grundlag. Med stigende krav til klimatilpasning og sikring af biodiversitet – og det samme størrelse areal at planlægge for – er det vigtigt, at vi ikke kun planlægger for nutiden, men også for fremtidens generationer.

Det er med kommuneplanen, vi lægger de overordnede linjer for fremtidens udvikling af Horsens Kommune. Vi håber, at rigtig mange vil læse med i den nye kommuneplan.

Rigtig god læselyst!

 

Horsens Byråd, december 2021