Parkering

I forhold til krav til etablering af parkeringspladser i forbindelse med byggeri henvises der til den gældende parkeringsnorm:

https://sektorplaner.horsens.dk/parkeringsstrategi/handlingsplan/ny-parkeringsnorm-i-horsens-kommune/