loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  2021-5, Centerformål, Alrøvej, Horsens Midtby

 • Rammenummer

  10CE14

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv, Bymidte, Butikker, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  09-04-2024

 • Vedtagelsesdato

  16-05-2024

 • Ikrafttrædelsesdato

  16-05-2024

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  150% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  20

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Status

  Vedtaget