loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Offentlige formål, Højbovej, Horsens Nord

 • Rammenummer

  17OF03

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Daginstitutioner, Kulturelle institutioner, Sundhedsinstitutioner, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  13-12-2021

 • Vedtagelsesdato

  16-03-2022

 • Ikrafttrædelsesdato

  16-03-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål. Inden for rammen kan opføres daginstitutioner, men der er også mulighed for døgninstitutioner og kulturelle institutioner. Inden for området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør.

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Vedtaget