loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  17BO04

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  13-12-2021

 • Vedtagelsesdato

  16-03-2022

 • Ikrafttrædelsesdato

  16-03-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres etageboliger, men der er også mulighed for enkelte tæt-lav boliger. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Området må ikke udnyttes før rammeområde 17BO02,17BE01, 17BO08 og 17BO09 er udnyttet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Ved lokalplanlægning for området skal indsigtskiler til FÆNGSLET sikres og det skal sikres at bebyggelsen passes ind i landskabet. Bebyggelsen kan stedvist opføres i op til 5 etager. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Vedtaget