loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  2021-04, Centerformål, Krudthusvej, Horsens Øst

 • Rammenummer

  11CE03

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Butikker til lokalområdets forsyning, Tankstation

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  26-09-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  28-09-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Der kan kun etableres en enkeltstående butik til lokalforsyning indenfor rammen.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til 1.200 m², inkl. arealer til personalefaciliteter.

 • Status

  Vedtaget