loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  37BO09

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-04-2021

 • Vedtagelsesdato

  13-12-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  03-01-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammeområdet kan der etableres tæt-lav boliger, samt nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Området ligger indenfor næromgivelser og kirkebyggelinje til Nim Kirke. Ny bebyggelse skal tilpasse sig landsbymiljøet i forhold til skala og materialer.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Havvand, Nedbør, Vandløb

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Aflyst