loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  31ER04

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Tung industri

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-04-2021

 • Vedtagelsesdato

  13-12-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  03-01-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  18

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontorerhverv, servicevirksomhed, lager, tungere industri, herunder produktionserhverv, logistik med mere.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale højde for byggeri er 18 m. Skorstene, siloer og lignende, der er nødvendige for produktionsforholdene i området kan være op til 30 m. Derudover kan der opføres lager på op til 40 m efter lokalplan for området.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør

 • Notat: Infrastruktur

  Der går en højspændingsledning gennem den syd-østlige del af rammeområdet.

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Aflyst