loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  13RE22

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  26-04-2021

 • Vedtagelsesdato

  13-12-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  03-01-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål og skal friholdes fra større bygningsanlæg. Der kan indenfor området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål.  

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan ikke etableres nye boliger i området, men eksisterende ejendomme nord for Silkeborgvej kan udvides og ombygges med en bebyggelsesprocent på 30 og en bygningshøjde på 8,5.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Aflyst