loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  13ER05

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-04-2021

 • Vedtagelsesdato

  13-12-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  03-01-2022

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres Erhvervsområde med håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Aflyst