4.4. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Redegørelse

Ved vedtagelse af Tematillæg for Landsbyerne SAVE-registreres syv bygninger i forbindelse med udpegning af Gangsted landsby, som Værdifuldt kulturmiljø.

Retningslinjerne og målene for Fredede og bevaringsværdige bygninger er i Kommuneplan 2021-2033 fortsat gældende. Du kan se retningslinjerne for de fredede og bevaringsværdige bygninger her.

Billede af forsamlingshuset i Gangsted, der er udpeget som bevaringsværdig. 

SAVE-registreringer

 

Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 4 Bedre byggeskik, uskøn tilbygning på bagsiden. 
Kulturhistorisk værdi 2 Forsamlingshus
Miljømæssig værdi 2 Tydelig i gadebilledet 
Originalitet 3 Fremstår originalt mod gaden
Tilstand 2 Velholdt 
Bevaringsværdi 2 Markant bygning i landsbyen
Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 4 Bindingsværksstuehus 1850
Kulturhistorisk værdi 2 Gammel gård
Miljømæssig værdi 4 Med til at danne gaderum
Originalitet 3 Fremstår original 
Tilstand 4  
Bevaringsværdi 4  
Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 3 Klassisk landsbyskole fra tidligt 1900-tal
Kulturhistorisk værdi 2 Skole
Miljømæssig værdi 3 Tilbagetrukket 
Originalitet 5 Eternittag 
Tilstand 5  
Bevaringsværdi 3  
Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 5 Meget forskellig arkitektur
Kulturhistorisk værdi 3 Gård med kampestenslænger
Miljømæssig værdi 4 Kampestenslade mod Krøruplund. Tæt beplantning mod Oudrupgårdsvej.
Originalitet 4 Ældre udbygninger og nyere stuehus
Tilstand 4 Fremstår velholdte
Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdien knytter sig især til kampestenslængen mod Krøruplund
Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 8 Anonym rødstensbygning med spor af butiksruder. 
Kulturhistorisk værdi 2 Tidligere butik. Tydelig vareindlevering i ladhøjde. 
Miljømæssig værdi 7 I gadelinje
Originalitet 7 Butiksvinduer dækket 
Tilstand 7 Slidt
Bevaringsværdi 8  
Vurdering Begrundelse
Arkitektonisk værdi 3 Firlænget anlæg med kampestenslænger
Kulturhistorisk værdi 4  
Miljømæssig værdi 3  
Originalitet 3 Længer står originalt
Tilstand 5 God
Bevaringsværdi 4 Renoveret 

Ovenstående ses et kort med SAVE-registreringerne foretaget i Gangsted landsby.