Hvor er der interesse for at bygge?

Der er i projektet foretaget en indledningsvis borgerinddragelse, for at klarlægge, hvor der er særlige interesser for at udvikle kommunens landsbyer. I forbindelse med offentliggørelsen af planstrategien 2023, blev der afholdt et onlinemøde for beboerne i landsbyerne og andre interesserede. Her gjorde kommunen opmærksom på, at borgerne havde mulighed for at indsende ideer og forslag til udviklingen af landsbyerne. Det var muligt at komme med forslag og bemærkninger indtil januar 2023. 

Derudover har der i foråret 2023 været en åben invitation til personlige møder med kommunens administration, med mulighed for at drøfte ideer og projektet mere indgående. På baggrund af denne opfordring, blev administrationen b.la. inviteret til at holde oplæg i flere forsamlingshuse, og til at gå ture med borgere i landsbyer. Men der kom også borgere til møde på rådhuset, der fremlagde helt konkrete ønsker for udviklingen i deres landsby.

Hertil har vi inviteret borgerne fra alle landsbyerne til workshops, der var fordelt på tre lokationer, for at sikre at så mange som muligt kunne deltage. Vi gav i den forbindelse borgerne mulighed for at komme med forslag på baggrund af workshoppen. Der blev fastsat en frist til den 7. juni 2023. Læs om den borgerinddragelse, der har været i projektet under 'Testfasen'

Horsens Kommune modtog i den forbindelse 12 forslag til udvikling i landsbyerne. Alle henvendelserne kommer fra borgere, der allerede er bosat i en af kommunes landsbyer. Der er altså ikke fremsendt forslag fra udviklere eller investorer, mv.

De indkomne forslag blev brugt til at afdække, hvor der er interesse for at bygge. Alle forslag er screenet og besigtiget med henblik på, at opfylde så mange af borgernes ønsker som muligt. Ønskerne er behandlet i overensstemmelse med metoden og strategien for den enkelte landsby. Vi har på den måde kunnet analysere ønskerne og vurdere dem ud fra hensyn til b.la. naturbeskyttelse, støj, afstand til husdyrbrug og i forhold til den konkrete efterspørgsel.

Resultater og output

Processen har bidraget til:

  • at oplyse borgerne, om forholdene for udvikling i landzone.
  • at borgerne kunne sætte sit præg på planlægningen, ved at komme med ønsker og forslag til planlægningen.
  • at borgerne har kunne oplyse administrationen om landsbyernes særlige kvaliteter.
  • at administrationen har fået indsigt i lokalsamfundene og fællesskaberne i landsbyerne.