Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer er byrådets beslutninger, om arealanvendelsen i kommunen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn, såsom naturbeskyttelse, landskab, klimaforebyggelse, vækstmuligheder og meget mere. 

Nedenfor kan du se hvilke retningslinjer, som påvirkes af Tematillæg for landsbyerne til kommuneplan 2021-33.