Webtilgængelighed

Se den digitale plan, som lever op til tilgængelighedskrav på følgende link: Tematillæg for landsbyerne.