Introduktion til værktøjet

Introduktion til værktøjet

Med Tematillæg for landsbyerne nr. 12 til Kommuneplan 2021-33 er der udarbejdet en ny og sammenhængende strategi for den fremtidige udvikling af landsbyerne, som bliver en ny retningslinje for Landsbyer & landdistrikter">Landsbyer og Landdistrikter i kommuneplanen.

Horsens Kommune har samtidig valgt, ikke kun at formulere et tematillæg, der tilgodeser de strategiske elementer, men har også et stort ønske om at udvikle værktøjer, der kan hjælpe med implementering af strategien, til gavn for forvaltningen og kommunens borgere. Derfor er der udviklet nærværende dialogværktøj, der præsenterer retningslinjerne for bygningsudformning i landsbyerne, så borgerne nemmere kan forholde sig til lovkrav og hvor man kan søge hjælp og vejledning til evt. fremtidige byggeprojekter i landsbyerne.

Dialogværktøjet indeholder samtidig et opslagsværk, over alle kommunens landsbyer, der præsenterer de enkelte landsbyer, deres kvaliteter, planlægningsmæssige udfordringer og sårbarheder. Samtidig indeholder opslagsværket strategiske målsætning for udvikling af de enkelte landsbyer. De strategiske målsætning udmøntes ved konkret at udpege potentielle byggemuligheder, udsigtskiler til bevaring og potentielle rekreative områder, for de enkelte landsbyer.

Dialogværktøj: Landsbyernes udvikling og bevaring forankres i Kommuneplan 2021-33 for Horsens Kommune, som en ny retningslinje for Landsbyer & landdistrikter">Landsbyer og Landdistrikter, hvor alt fremtidig udvikling i landsbyerne, skal ske i overensstemmelse med hermed.

Strategien og tematillæggets indhold er beskrevet under retningslinjer for Landsbyer & landdistrikter">Landsbyer og Landdistrikter i Kommuneplanen.

Lundum station, som er ombygget til bolig.