Strategi

Strategi


Metoden har lagt grundstenene for udarbejdelse af den strategiske planlægning for landsbyerne. Strategien skal give et bud på, hvordan de enkelte landsbyer kan udvikle sig i den næste planperiode (12 år).

De enkelte landsbyer er kategoriseret og givet en målsætning, et fokusområde og handlemuligheder, som samlet repræsenterer den konkrete strategi. Strategien er defineret ud fra en kortlægning og analyse af demografi, udviklingspotentiale, størrelse på landsby, afstand til servicetilbud, arkitektur, landskab, naturbeskyttelse og meget mere, som foranlediget af metoden.

Du kan læse, om de enkelte landsbyers strategi her.

Strategien for de enkelte landsbyer udmønter sig, som konkrete anvisninger, hvor byggemuligheder, rekreative områder og ind- og udsigtskiler er kortlagt for hver landsby.

Strategien, sammenlagt med de konkrete anvisninger, skal give et kvalificeret bud på den enkelte landsbys udviklingspotentiale, og bidrage  til fastholdelse af interessen for bosætning i landsbyerne i Horsens Kommune.

Du kan læse strategien under retningslinje for landsbyer og landdistrikter.