Rammer

Med planforslaget udlægges 9 kommuneplanrammer til landsbyområde med blandet bolig og erhverv. Derudover udlægges der 22 rammer til rekreative formål. De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende landsbyer registreret i kommuneplanens bymønster og skal i fremtiden forblive i landzone.

Ved vedtagelse af tematillægget aflyses følgende rammer:

57LB01 - Kommuneplan 2021-33
72LB01 - Kommuneplan 2021-33
54LB01 - Kommuneplan 2021-33
77LB03 - Kommuneplan 2021-33
77LB02 - Kommuneplan 2021-33
77LB01 - Kommuneplan 2021-33
69LB01 - Kommuneplan 2021-33
76LB01 - Kommuneplan 2021-33
61LB01 - Kommuneplan 2021-33
55BO03 - Kommuneplan 2021-33
70LB01 - Kommuneplan 2021-33
68LB01 - Kommuneplan 2021-33
50LB01 - Kommuneplan 2021-33
53LB01 - Kommuneplan 2021-33
56LB01 - Kommuneplan 2021-33
59LB01 - Kommuneplan 2021-33
84LB01 - Kommuneplan 2021-33
73LB01 - Kommuneplan 2021-33
60BE01 - Kommuneplan 2021-33
51LB01 - Kommuneplan 2021-33
74LB01 - Kommuneplan 2021-33
75LB01 - Kommuneplan 2021-33
52LB01 - Kommuneplan 2021-33