Opslagsværk

Opslagsværket præsenterer de enkelte landsbyer i Horsens Kommune, deres kvaliteter, planlægningsmæssige udfordringer og sårbarheder. Samtidig indeholder opslagsværket strategiske målsætning for udvikling af de enkelte landsbyer. De strategiske målsætning udmøntes ved konkret at udpege potentielle byggemuligheder, udsigtskiler til bevaring og potentielle rekreative områder, for de enkelte landsbyer.

Kort over alle de landsbyer, som er omfattet af Tematillæg for landsbyerne til Kommuneplan 2021-33.