Hvad er et tematillæg?

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år, men hvert fjerde år skal byrådet tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist, eller om den skal genvedtages med det indhold, den har.

Et tematillæg til en kommuneplan er en revision af kommuneplanen, som sker uden for den overordnede kommuneplanrevision hvert 4. år. Tematillægget forholder sig til hele den samlede kommuneplan, men reviderer som udgangspunkt kun et emne ad gangen.

Tematillægget optages i kommuneplanen, således at borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre stadig kan orientere sig om de mål og bestemmelser, som Horsens Byråd har vedtaget for, hvordan arealerne må anvendes.

Tematillæg for landsbyerne bliver derfor en del af kommuneplan 2021-33 og har til hovedformål at erstatte retningslinje for Landsbyer og Landdistrikter.

Billedet viser udsigten ved en bolig i Serridslev