Rammer

Med planforslaget foretages udlæg af 11 nye rammer til fremtidig byzone og boligformål på 230,8 ha. Derudover udlægges der en ramme til offentlige formål på 9,7 ha, tre rammer til erhvervsformål på 9,1 ha, tre rammer til rekreative formål på 58 ha og to rammer til blandet bolig- og erhvervsformål.  De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder.

Der er sket enkelte tekniske korrektioner på erhvervsrammerne 34ER02 og 34ER03 i Hovedgård.