Retningslinjer

Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer er byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen – baseret på afvejninger af forskellige hensyn, så som naturbeskyttelse, landskab, klimaforebyggelse, vækstmuligheder og meget mere. 

Nedenfor kan du se, hvilke retningslinjer, som påvirkes af Tematillæg for Byudvikling til kommuneplan 2021-33.