MILJØVURERING

Se miljørapporten her.

Se den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen her.

Bilag

Se grundvandsredegørelse her.