loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Blandet bolig og erhverv Nørrestrand

 • Rammenummer

  17BE02

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Boligområde, Daginstitutioner, Døgninstitutioner, Kulturelle institutioner, Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, boligformål i form af etageboliger og tæt-lav boliger samt tilhørende kollektive anlæg. Samtidig kan ramme anvedes til offentlige formål, herunder plejecenter, Døgn- og daginstitutioner, kulturelle institutioner, fritidsanlæg. Området må ikke udnyttes før rammeområde 17BO10 og 17RE02 er udnyttet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Ved lokalplanlægning for området skal det sikres at bebyggelsen opføres under hensyn til nærheden til landsbyen Serridslev og områdets eksisterende skala. Ny bebyggelse skal passes ind i landskabet med en graduering i højden i det skrående terræn mod øst og syd. Der skal ved lokalplanlægning sikres arealer til håndtering af regnvand.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen.

 • Notat: Infrastruktur

  Der skal reserveres plads til etablering af regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af hverdagsregn, før det udledes til recipient eller tilsluttes eksisterende kloak.

 • Status

  Vedtaget