Forord

Indhold

Horsens Kommune vokser fortsat. Det er en positiv udvikling, for kommunen, og for kommunens borgere og virksomheder. Det betyder, at vi skal finde nye arealer, hvor der kan bygges boliger, erhverv, institutioner, mv.. Samtidig skal vi passe på de mange værdier, vi har: Naturområder, landskaber, landområder og bysamfund med hver deres kvaliteter og identiteter.

Det er en balancegang at finde plads til det hele. Det kræver omtanke i den måde, vi planlægger på. En del byudvikling kan ske ved, at vi sikre mulighed for byomdannelse i den eksisterende by. Men vi er også nødt til at finde helt nye arealer til byvækst. Målet er at udvikle en kommune, hvor det er attraktivt at bo, at arbejde, at studere, at rekreere og udfolde sig i. En god kommune at leve i. Alt dette en del af vores grundlag i Kommuneplan 2021-2033.

I Tematillægget for Byudvikling til kommuneplanen fortsætter vi linjen fra Kommuneplan 2021-2033. Den overordnede planlægning skal være langsigtet og helhedsorienteret – og den skal ske på et bæredygtigt grundlag. Med stigende krav til klimatilpasning og sikring af biodiversitet – og det samme størrelse areal at planlægge for – er det vigtigt, at vi ikke kun planlægger for nutiden, men også for fremtidens generationer.

Det er med kommuneplanen, vi lægger de overordnede linjer for fremtidens udvikling af Horsens Kommune. Vi håber, at rigtig mange vil læse med i Tematillægget for Byudvikling til Kommuneplan 2021-33.

Rigtig god læselyst!

Horsens Byråd, marts 2023