loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  34ER02

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Let industri og håndværk, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere. Indenfor området kan der desuden etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.Der kan indenfor området ikke etableres virksomheder der kan true grundvandet.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for er 4000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 4000 m2.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Vedtaget