loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2021-2033

 • Rammenummer

  17RE01

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  28-03-2023

 • Vedtagelsesdato

  31-10-2023

 • Ikrafttrædelsesdato

  02-11-2023

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  2% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området fastholdes som bynært naturområde.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Området skal friholdes for bebyggelse. Der kan dog etableres fugletårne, borde bænke og andre mindre faciliteter til rekreative formål.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Havvand, Nedbør, Vandløb

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Vedtaget