Baggrund

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 besluttede Byrådet, at der inden revision af Kommuneplan 2025-2037, skal udarbejdes to tematillæg til den gældende kommuneplan for henholdsvis byudvikling og landsbyer.

Tematillæg for Byudviklingen til Kommuneplan 2021-2033 reviderer retningslinjerne for Byvækst og Byudvikling og udpeger kommende byzoneområder ved udlæg af nye kommuneplanrammer til byudvikling.

Tematillægget optages i kommuneplanen, således at borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre stadig kan orientere sig om de mål og bestemmelser, som Horsens Byråd har vedtaget for, hvordan arealerne må anvendes.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år, men hvert fjerde år skal byrådet tage stilling til, om kommuneplanen skal revideres helt eller delvist, eller om den skal genvedtages med det indhold, den har.

Luftfoto ved Ørnstrup Møllevej.