loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Erhvervsområde

 • Rammenummer

  14ER25

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Transport- og logistikvirksomheder, Konsekvensområde omkring produktionsvirksomheder, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  30-04-2024

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Inden for området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed og servicevirksomhed. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, produktionserhverv og logistik og lagervirksomheder. Der må etableres butik på 250 m2 til salg fra egen produktion.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Dele af rammeområdet ligger i konsekvensområder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dette indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger inden for konsekvensområdet. Dele af rammeområdet ligger inden for konsekvensområder for produktionserhverv. Dette indebærer, at der ikke kan planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, boliger og lignende) inden for konsekvensområdet.

 • Notat: Miljøforhold

  Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. Oversvømmelse: Nedbør.

 • Notat

  Rammeområdet er også omfattet af kommuneplanens generelle rammer.

 • Status

  Forslag